Skip to main content

Ontijzering

1- 100 M³ uur

IJzer is een veelvoorkomende verontreiniging in watervoorzieningen en kan leiden tot ongewenste smaak, geur en kleur van het water, evenals het veroorzaken van een bruine aanslag en verstopping in leidingen en apparaten.

Ontijzeren door middel van ionenuitwisseling is een effectieve methode om ijzer uit water te verwijderen.

Het ontijzeringsproces met ionenuitwisseling maakt gebruikt van een filtermateriaal dat selectief is om ijzerionen, mangaan en kalk uit het water te verwijderen en ze te vervangen door andere, onschadelijke ionen (tenzij u geen verhoogd natrium kan gebruiken dan is Reverse Osmose een betere oplossing). Het hars is geladen met natriumionen (Na+). Wanneer het water door de filterkolom stroomt, worden de ijzerionen in het water aan het hars gebonden, terwijl natriumionen worden vrijgegeven.

Tank cleaning | Wasstraten | Wasserijen | Kwekerijen | Recreatieparken

Na verloop van tijd kan het hars verzadigd raken met ijzerionen en heeft het een regeneratieproces nodig om zijn ontijzerende capaciteit te herstellen. Dit wordt bereikt door een zoutoplossing met een hoog natriumgehalte door de harskolom te spoelen. De natriumionen in het zout verdringen de ijzerionen en spoelen ze weg naar een afvoerpunt, waardoor het hars opnieuw wordt geladen en klaar is voor het verwijderen van meer ijzer uit het water.

Het ontijzeren door ionenuitwisseling heeft verschillende voordelen. Ten eerste is het een efficiënte methode om zelfs hoge concentraties ijzer uit het water te verwijderen. Het resulteert in water van hoge kwaliteit zonder ongewenste ijzerverontreinigingen, waardoor de smaak, geur en kleur van het water worden verbeterd. Daarnaast kan het ook de vorming van neerslag en verstopping in leidingen, apparaten en watervoerende systemen verminderen, waardoor de levensduur van deze systemen wordt verlengd en onderhoudskosten worden beperkt.

Het ontijzeringsproces met ionenuitwisseling kan worden toegepast op verschillende schalen, variërend van kleine huishoudelijke systemen tot grote industriële installaties. Het wordt vaak gebruikt in drinkwaterproductie, waterbehandelingsinstallaties, en in de agrarische sector voor irrigatiedoeleinden.

Het is belangrijk op te merken dat ionenuitwisseling een specifieke technologie is voor het verwijderen van opgelost ijzer uit water. Voor het verwijderen van ijzeroxiden of ijzerdeeltjes die zichtbaar zijn in het water, zijn andere methoden zoals filtratie nodig.

Al met al biedt ontijzering door middel van ionenuitwisseling een betrouwbare en bewezen methode om water te zuiveren en vrij te maken van schadelijk ijzer. Het draagt bij aan het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van waterbronnen en speelt een essentiële rol bij het leveren van schoon en helder water voor verschillende toepassingen.