Skip to main content

Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking van de waterkwaliteit is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat water veilig is voor verschillende toepassingen, zoals industriële processen, irrigatie en recreatie. Door inzet van een automatisch meet- en controleapparaat dat wordt gebruikt om de waterkwaliteit continu met intervallen te monitoren en zo de nodige maatregelen te nemen om eventuele afwijkingen in de waterkwaliteit te corrigeren.

Het systeem werkt op basis van optische sensoren welke strategisch zijn geplaatst in het watersysteem dat wordt gecontroleerd. Het apparaat kan zowel voor proceswater als drinkwater worden gebruikt.

Monitoring

Het systeem meet voortdurend, met een in te stellen interval de waterkwaliteit en registreert optioneel de meetresultaten naar een log.

Dit biedt operators en waterbeheerders real-time informatie over de conditie van het water.

Alarmen en waarschuwingen

Als de gemeten waarden afwijken van de vooraf ingestelde normen of drempelwaarden, genereert het systeem automatisch alarmen of waarschuwingen.

Dit stelt het personeel in staat om snel te reageren op eventuele afwijkingen en passende corrigerende maatregelen te nemen.

Geautomatiseerde regeling

In veel gevallen kan het systeem ook worden geïntegreerd met andere waterbehandelingsapparatuur, zoals doseersystemen voor chemicaliën of automatische overname door een back-up systeem. Als het systeem een afwijking detecteert, kan het automatisch de dosering van chemicaliën aanpassen om de waterkwaliteit binnen de gewenste normen te handhaven. Oftewel diverse te programmeren relais uitgangen bedienen.

Rapportage en gegevensregistratie

Het systeem slaat (optioneel) meetgegevens op voor latere analyse en rapportage.

Hierdoor kunnen trends in de waterkwaliteit worden geïdentificeerd en kunnen eventuele problemen of veranderingen in het watersysteem in de loop van de tijd worden gevolgd.

Voordelen van het gebruik van een kwaliteitsbewaking systeem

Betrouwbaarheid

Het systeem biedt een betrouwbare en nauwkeurige meting van de waterkwaliteit, waardoor mogelijke risico’s en problemen vroegtijdig worden opgespoord.

Efficiëntie

Doordat het systeem automatisch werkt, is er minder behoefte aan handmatige metingen, wat tijd en arbeid bespaart.

Proactieve maatregelen

Het systeem maakt het mogelijk om proactieve maatregelen te nemen om problemen met de waterkwaliteit te voorkomen nog voordat de gevolgen zich voordoen in het achterliggende bedrijfsproces.

Kortom, het gebruik van automatische kwaliteitsbewaking van water zorgt voor een effectieve monitoring van de waterkwaliteit, waardoor de veiligheid en efficiëntie van waterbehandelingsprocessen worden verbeterd en mogelijke risico’s worden geminimaliseerd.